Silvia Kogelman

NLP therapeut | Lichaamsgericht therapeut | Fysiotherapeut

Voorwaarden  Lezen is ingewikkeld. Om goed te kunnen lezen moet er aan allerlei voorwaarden worden voldaan. De motoriek moet voldoende ontwikkeld zijn, ook om stil te kunnen blijven zitten en te kunnen concentreren en automatiseren. De ogen moeten goed kunnen bewegen, focussen en samenwerken. Ook is het belangrijk hoe de letters worden waargenomen en hoe het brein deze informatie verder verwerkt. Vervolgens moet het brein die informatie die zich in het hoofd bevindt weer verwerken en vertalen in actie in woord en schrift. Allemaal stuk voor stuk belangrijke zaken waar het op mis kan gaan. 

 

Onderzoek en behandeling Ik gebruik al mijn kennis en ervaring vanuit mijn verschillende achtergronden om te onderzoeken op welk vlak de problemen zich voordoen. 

 

De behandeling is een combinatie van ontstoren door middel van toegepaste kinesiologie in combinatie met zeer specifieke oefeningen vanuit de fysiotherapie en Braingym.

 

Beknopte geschiedenis van de behandeling De behandelmethode die ik hanteer is ontwikkeld door drs. J. Brackman-Brugman, Mr. K. Blok-Olsen en G. Kitslaar en is door ervaring ontstaan vanuit de toegepaste kinesiologie. Dit is een behandelmethode waarbij door middel van spiertesten het lichaam wordt uitgevraagd over een klacht. Het bleek namelijk dat mensen met dyslexie en aanverwante stoornissen bepaalde vaststaande patronen lieten zien. Allen gaven problemen aan in het cerebellum gebied (kleine hersenen). Tevens werden er veelvuldig problemen waargenomen ter hoogte van de hersenbalk (corpus callosum). Vanuit dit gegeven is deze methode verder uitgewerkt en doorontwikkeld. Al meer dan 15 jaar wordt met deze methode gewerkt en blijkt in de praktijk veelal zeer positieve en blijvende resultaten op te leveren. Er bestaat (nog) geen wetenschappelijk bewijs voor deze methode. Wel werk ik volgens een vast protocol.

 

Mijn visie     is dat in het brein van een dyslectisch persoon anatomisch alles gewoon aanwezig is. De functie wordt echter beperkt door (energetische) verstoringen die maken dat bepaalde gebieden niet optimaal gebruikt kunnen worden. Vergelijk dit met kalkaanslag in een douchekop: de gaatjes zitten er wel, maar de doorgang is verstopt. Door deze verstoringen kunnen de impulsen in het brein niet de meest optimale route volgen. Er moeten omwegen worden gemaakt, wat veel energie kost. De verstoringen uiten zich in problemen op het gebied van taal en rekenen, maar vaak ook op het gebied van motoriek (fijne, grove en/of mondmotoriek), gedrag (ADHD, ADD,PDD NOS, autistiform gedrag) en auditieve verwerking. Voorbeelden van verstoringen zijn opgeslagen emoties, overtuigingen (bij dyslexie ‘ik ben niet goed genoeg’), trauma’s, angsten, aanwezige resten van primaire reflexen en toxische belasting. De plekken en de verstoringen, en daarmee de klachten, zijn zeer individueel verschillend en worden per persoon specifiek uitgetest. Wanneer deze verstoringen op anatomisch cruciale plekken worden opgelost, (de douchekopgaatjes worden als het ware ontkalkt,) dan ontstaan er weer open verbindingen en kunnen de impulsen weer de optimale route volgen. Het gevolg is dat op meerdere gebieden tegelijk vooruitgang wordt geboekt. Een korte periode moet worden geoefend om het brein te laten ontdekken dat de routes weer beschikbaar zijn.

Uitzoomen Ik beoordeel de totale mens met al zijn mogelijkheden en beperkingen, en (onder)zoek de relatie tussen de verschillende probleemgebieden. Mijn methode is oorzaakgericht en de resultaten zijn in principe blijvend. Hiervoor is het niet noodzakelijk continu te moeten oefenen wat je niet (goed) kunt.

 

Investering in tijd en geld  De duur van het onderzoek en de gehele behandeling bedraagt gemiddeld 6 uur. De meeste zorgverzekeraars vergoeden een gedeelte vanuit de aanvullende zorg. Kijk voor meer informatie bij het knopje vergoedingen.

 

Nieuwsgierig?      Het vergt een verschuiving in het denken dat je bovenstaande problemen niet voor altijd hoeft te hebben, maar dat er wel degelijk echte en blijvende vooruitgang te boeken valt. Mocht u meer willen weten over deze methode dan ben ik heel graag bereid verdere uitleg te geven.

 

In deze behandeling komen al mijn kennis en ervaring vanuit verschillende werkterreinen samen. Het is voor mij geweldig om mensen op deze manier blijvend verder te helpen!!!

 

 

 

        DD fbafbeelding2

Samen met Gerrie Eikenaar vorm ik Dyslexie Dalfsen. Gerrie en ik gebruiken dezelfde behandelmethode. Toch zit er verschil in onze behandeling, omdat ieder van ons deze behandelmethode heeft geintegreerd in de eigen werkmethoden. Zodoende hebben wij ondanks dezelfde opleiding toch andere zwaartepunten in de behandeling. Wel hebben wij veel overleg en maken gebruik van elkaars expertise. 

 

Kijk voor verdere informatie en ervaringsverhalen op onze facebookpagina van Dyslexie Dalfsen

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x