Silvia Kogelman

NLP therapeut | Lichaamsgericht therapeut | Fysiotherapeut

 

Tarieven 2023

Volwassenen en kinderen                                     €90,00  per uur

Voor huisbezoek buiten een straal van 5 km        €10,00  per uur extra

 

Dit bedrag is inclusief alle verdere werkz

aamheden. Te denken valt aan voorbereiden, tussentijds contact via mail of telefoon en het uitzoeken en verstrekken van verdere informatie.

 

Basistraject à 7 uur  (totaal)                                  €630,00

 

Cursus Herstel van chronische pijn en onbegrepen klachten 

3 dagdelen                                                            €225,00  totaal

 

Vergoedingen 2023

Als lid van de beroepsvereniging VIV en de koepelorganisatie RBCZ worden mijn consulten veelal gedeeltelijk vergoed via de aanvullende verzekering alternatieve geneeswijzen. Kijk voor meer informatie op 

 

https://www.zorgwijzer.nl/vergoeding/alternatieve-geneeswijzen#vakgebieden 

 

 

Uiteraard is de hoogte van de vergoeding afhankelijk van de afgesloten polis en de betreffende verzekeraar. Vraag vooraf na bij de verzekeraar of je voor vergoeding in aanmerking komt. Belangrijk is te vermelden dat ik als behandelaar aangesloten ben bij de beroepsvereniging VIV en koepelorganisatie RBCZ.   

                                                                                   

Ook indien de eigen verzekeraar hierboven niet staat vermeld kan het zinvol zijn bij de zorgverzekeraar te  informeren of deze behandeling toch wordt vergoed. De ervaring leert dat ook andere verzekeraars de behandeling soms wel vergoeden.  

 

Andere vergoedingsmogelijkheden:

- via de werkgever

- via de Arbodienst/ organisatie

- via de belasting

- via de UVW (Individuele Re-integratie Overeenkomst)

Doe daarvoor navraag bij de betreffende instanties.

 

Mijn behandelingen gaan niet af van de eigen bijdrage.

 

Mochten de kosten een probleem zijn, neem dan toch contact met mij op. Wij vinden samen een oplossing!

 

Na de behandeling(en) krijg je de factuur via de mail  thuisgestuurd. Hiervoor vraag ik vooraf je toestemming. Je kunt dan zelf het verschuldigde bedrag declareren bij de zorgverzekeraar.

 

Klachtenregeling

Als lid van Vereniging Integrale Vitaliteitkunde ben ik aangesloten bij de geschillencommissie van CAM Coöperatie, waardoor ik tegemoet kom aan de eis die door de WKKGZ (Wet Kwaliteit, Klachten, Geschillen en Zorg) verplicht wordt gesteld. De volgende stappen worden gevolgd:

  1. Een klacht maak je in eerste instantie bespreekbaar bij mij.
  2. Leidt dit niet tot een oplossing dan neem je contact op met mijn beroepsvereniging. Je kunt gebruik maken van het klachtenformulier en klachtenreglement op de website vivnederland.nl.
  3. Mijn beroepsvereniging brengt je in contact met een onafhankelijke klachtfunctionaris. De onafhankelijke klachtenfunctionaris onderzoekt onder andere de mogelijkheden om tot een oplossing te komen.
  4. Indien de onafhankelijke klachtfunctionaris er niet in slaagt te bemiddelen, kun je ervoor kiezen om je klacht voor te leggen aan een geschillencommissie. Hier vind je de procedure en verdere informatie zoals de kosten https://www.camcoop.nl/  

Kijk voor verdere informatie op  https://www.camcoop.nl/klachtenregeling/ 

 

Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

In de praktijk wordt gewerkt volgens de 5 stappenplan Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

  

 

Persoonlijke nummers/ codes

BIG-nummer

KvK-nummer

BTW-id-nummer

 

AGBcodes:

Zorgaanbieder

 

 

Praktijk

 

 

 690 341 68 40

0821 56 40

NL001665246B38

 

 

90043372

 

 

90052124

 

 Lidmaatschapsnummers

NVNLP

KNGF

 

Tevens ben ik lid van de beroepsvereniging

VIV

 

en de koepelorganisatie

RBCZ

3324

32563

 

 

       

 

 

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x